Брэндүүд

Европ чанар

Цахилгаан эрчим хүчний электрон болон ухаалаг тоолуур, ухаалаг систем

Европ чанар

Цахилгаан эрчим хүчний хэмжилт, хяналт, шалгалтын төрөл бүрийн төхөөрөмж

Европ чанар

Лаборатори, үйлдвэр, эмнэлгийн зориулалттай жин хэмжүүр, хэмжих хэрэгсэл

Европ чанар

Төрөл бүрийн хэмжих хэрэгсэл, хэмжлийн техниологи

Европ чанар

Үл эвдэх сорилын багаж, төхөөрөмж

Европ чанар

Төрөл бүрийн микроскоп, рефрактометр

Дэвшилтэт технологи

эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл, тоноглол

© Copyright 2021 ZDN Smart Energy LLC. All Rights Reserved.