Mobirise

ZE114

Нэг фазын олон тарифт электрон тоолуур

Загвар: ZE 114
Хүчдэлийн түвшин: 230 В
Гүйдлийн түвшин: 5 (60) А
Давтамж: 50 Гц
Тоолуурын тогтмол: 10 000 имп/ 1кВт*цаг
Нарийвчлал: 1 анги
Бүртгэгчийн хязгаар: 88888888
Мэдээлэл хадгалах чадвар: хамгийн багадаа 4 жил
Хэвийн ажиллах температур: -40 °С - +70 °С
Cуурилуулах байдал: босоо
Хэмжээ: (140x126x60) мм
Жин: 0.5 кг

Давуу талууд:
- LCD дэлгэцтэй,
- Дотоод цагийн системтэй,
- Идэвхитэй эрчим хүчийг бүртгэнэ,
- 4 хүртэл тарифыг алсаас өөрчлөх боломжтой,
- Гадны соронзон орны нөлөөллөөс хамгаалагдсан,
- идэвхитэй RS485-ын холболттой,
- Оптик оролттой,
- Хууль бус үйлдлээс сайтар хамгаалагдсан,
- Олон улсын стандарт EN 50470-1, EN 50470-3, IEC 62053-23, IEC 62052-11, Монгол Улсын MNS 5660-2006 стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан,
- Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн Загварын туршилтын гэрчилгээтэй.
- Бүгд Найрамдах Чех Улсад үйлдвэрлэсэн.

Mobirise

ZE311

Гурван фазын олон тарифт электрон тоолуур

Загвар: ZE 311
Хүчдэлийн түвшин: 3х320/400 В
Гүйдлийн түвшин: 5 (80) А
Давтамж: 50 Гц
Тоолуурын тогтмол: 1 000 имп/ 1кВт*цаг
Нарийвчлал: 1 анги
Бүртгэгчийн хязгаар: 88888888
Мэдээлэл хадгалах чадвар: хамгийн багадаа 4 жил
Хэвийн ажиллах температур: -40 °С - +70 °С
Cуурилуулах байдал: босоо
Хэмжээ: (174x263x65) мм
Жин: 1.1 кг

Давуу талууд:
- LCD дэлгэцтэй,
- Дотоод цагийн системтэй,
- Идэвхитэй эрчим хүчийг бүртгэнэ,
- 4 хүртэл тарифыг алсаас өөрчлөх боломжтой,
- Гадны соронзон орны нөлөөллөөс хамгаалагдсан,
- RS485-ын холболттой,
- Оптик оролттой,
- Хууль бус үйлдлээс сайтар хамгаалагдсан,
-Релений гаралттай
-Ачааллын профилтай
- Олон улсын стандарт EN 50470-1, EN 50470-3, IEC 62053-23, IEC 62052-11, Монгол Улсын MNS 5660-2006 стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан,
- Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн Загварын туршилтын гэрчилгээтэй.
- Бүгд Найрамдах Чех Улсад үйлдвэрлэсэн.

© Copyright 2021 ZDN Smart Energy LLC. All Rights Reserved.