TS33 – Гүйдэл, хүчдэлийн үүсгүүр болон эталон тоолуур бүхий Гурван фазын бүрэн автомат туршилтын систем

Өндөр үзүүлэлт: 3x600 В, 3x120 A, Нарийвчлал 0.02%, 0.04% (тоолуур) эсвэл 0.1% (үүсгүүр)
Үзүүлэлт сайтай ч бага жинтэй: 22 кг (зөөврийн хайрцагтай)
Эрчим хүчний чанарын үзүүлэлтүүдийг хурдан хэмжинэ
 Олон дэвшилтэт функцуудтай ч хэрэглэхэд хялбар
Цахилгааны тоолуур, PT (VT), CT трансформаторуудыг автоматаар шалгана
Туршилт, шалгалт тохируулгын механик болон бүрэн автомат үйлдэлтэй
Өндөр үзүүлэлттэй ч харьцангуй хямд үнэтэй
Цахилгаан тэжээл: 90-264 В/47...63 Гц АС
Том 7 инч 800х480 өнгөт, мэдрэгчтэй дэлгэцтэй
USB, Ethernet болон Bluetooth интерфейсээр хэвлэгч, компьютер, таблет болон интернэтэд холбогдоно
32 ГБ хүртэл SD картанд өгөгдөл хадгална
Гаралт:
3-фаз хүчдэл: 0.5000-600.00 В (тоолуур) 20.00-600.00 В (үүсгүүр)
3-фаз гүйдэл: 1.000 мA-120.000 A (тоолуур & үүсгүүр)
Хүчдэл хоорондын фаз шилжилт, өнцөг: 0.00-360.00 градус
Давтамжийн хүрээ: 40-70 Гц (тоолуур) 45-65 Гц (үүсгүүр)
Импулс гаралт: 210 кГц хүртэл
Оролт:
Импулс оролт: цахилгааны тоолуур шалгах 210 кГц хүртэл 2 оролттой

C300B – Гурван фазын чадлын калибратор болон эрчим хүчний инженерийн төхөөрөмж шалгагч

Өндөр үзүүлэлт: 3x560 В, 3x120 A (1x360 A), нарийвчлал 0.02% хүртэл
Үзүүлэлт сайтай ч бага жинтэй: 27 кг (зөөврийн хайрцагтай)
Олон дэвшилтэт функцуудтай ч хэрэглэхэд хялбар
Туршилт, шалгалт тохируулгын механик болон бүрэн автомат үйлдэлтэй
Өндөр үзүүлэлттэй ч харьцангуй хямд үнэтэй
Гаралт:
3-фаз хүчдэл: 0.5000-560.00 В
3-фаз гүйдэл: 1.000 мA-120.000 A, 1-фазыг 360 A хүртэл гүүрлэх боломжтой
Хүчдэл хоорондын фаз шилжилт, өнцөг: 0.00-360.00 градус
Гаралтын давтамж: 40.000-500.000 Гц эсвэл сүлжээний давтамид синхрончлоно
Импулс гаралт: 200 кГц хүртэл
Бинари гаралт: гадны төхөрөөмж ажиллуулах 2 гаралттай
Оролт:
Импулс оролт: цахилгааны тоолуур шалгах 200 кГц хүртэл 2 оролттой
start/stop оролт: хамгаалалтын реле шалгах 3 таймер оролттой
AC оролт: хэмжлийн трансформатор болон гүйдлийн хавчаар шалгах 4 оролттой 10.0000 В, 16.0000 мA, 200.000 мA болон 6.0000 A
DC оролт: трансдюсер шалгах 2 оролттой ±14.0000 В болон ±24.0000 мA 

TE30 – Гурван фазын зөөврийн ажлын эталон төхөөрөмж

Энэ универсал төхөрөөмж нь дараах 4 функцыг нэгтгэсэн:
• 3 фазын эрчим хүчний сүлжээний анализ хийх (үндсэн функц)
• Цахилгааны тоолуур шалгах (үндсэн функц)
• Хэмжүүрийн трансформатор шалгах (үндсэн функц)
• Эрчим хүчний чанарын анализ хийх (REC функц)
Нарийвчлал: 3 фазын ажлын эталон 0.05 %
Оролтын хүрээ: 0.05-600 В болон 0.001-12 A (хавчаар ашиглан 40 кВ болон 3000 A хүртэл)
Цахилгааны тоолуур, PT (VT), CT трансформаторуудыг автоматаар шалгана
Авч явахад хялбар, бат бөх, усны хамгаалалттай (IP67) зөөврийн гэртэй
Том 7 инч 800х480 өнгөт, мэдрэгчтэй дэлгэцтэй
USB, Ethernet болон Bluetooth интерфейсээр хэвлэгч, компьютер, таблет болон интернэтэд холбогдоно
32 ГБ хүртэл SD картанд өгөгдөл хадгална
Хэмжлийн функц:
Цахилгааны параметрүүдийг хэмжиж хүснэгт, вектор, oсциллоскоф, график хэлбэрээр харуулна
Цахилгааны тоолуурын алдаа, бүртгэгч болон максимум чадлыг пульсын гаралтын бүх төрлөөр шалгана (диск, LED, LCD, S0)
3 фазын CT and PT (VT) трансформаторын харьцаа, фаз шилжилт, ачаалал шалгана
Идэвхитэй, идэвхигүй, нийлбэр энергийг хэмжинэ: P, P+, P-, Q, Q+, Q-, S, PH1, PH1+, PH1-, QH1, QH1+, QH1- 

TS41 – Гүйдэл, хүчдэлийн үүсгүүр болон эталон тоолуур бүхий Гурван фазын бүрэн автомат туршилтын систем

Calmet TS41 туршилтын систем нь 0.02% (эсвэл 0.04%) нарийвчлалтай гурван фазын эталон тоолуур болон 3x120 A/600 В хүртэлх гурван фазын гүйдэл, хүчдэлийн үүсгүүртэй. Энэ төхөөрөмж нь тоолуурын туршилтын суурин төхөөрөмж дээр цахилгааны тоолуурыг автоматаар шалгах боломжийг олгодог.

TB41 – Дөрвөн байрлалт, ухаалаг тоолуур шалгах суурин төхөөрөмж

Гурван фазын гүйдэл, хүчдэлийн үүсгүүр: 0.001 A...120 A (300 ВA) болон 20 В...600 В (150ВA) суваг бүрт
Нарийвчлалын анги 0.02% эсвэл 0.04% (өөртөө эталон тоолууртай!)
Бүрэн автомат үйлдэлтэй
Нэг зэрэг 4 хүртэлх тоолуурыг өөр өөр тогтмолоор шалгана
Зөвхөн AC нэг фазын сүлжээгээр тэжээгдэн ажиллана (<2000 ВA)
Цахилгаан тэжээл: 85-265 В/47...63 Гц АС
Хөнгөн: 140 кг/ EC10.3 хамт 188 кг
Гаралт:
3-фаз хүчдэл: 20.000-600.00 В
3-фаз гүйдэл: 1.000 мA-120.000 A
Хүчдэл хоорондын фаз шилжилт, өнцөг: 0.00-360.00 градус
Давтамжийн хүрээ: 40-70 Гц
Импулс гаралт: 210 кГц хүртэл
Оролт:
 Импулс оролт: цахилгааны тоолуур шалгах 210 кГц хүртэл 2 оролттой 

CP11B – Калибратор болон хамгаалалтын реле шалгах төхөөрөмж 

Нэг фазын 0.02% болон 0.05% нарийвчлалтай калибратор: 120 A болон 560 VAC хүртэл. Хамгаалалтын реле, гүйдлийн транформатор, хэмжлийн трансдюсер, цахилгааны тоолуурыг автоматаар шалгана.

C101 – Олон үйлдэлт калибратор

Хувьсах болон тогтомол гүйдлийн 1100 В хүртэлх хүчдэл, 100 А хүртэлх гүйдлийн бага оврын калибратор. Мултиметр болон кламп метер хэмжинэ.

Caltest 10 – Цахилгааны тоолуурын тестер 

Нэг фазын цахилгааны тоолуурын зөөврийн тестер. 0.5% нарийвчлалтай бөгөөд хэрэглэгчийг хэлхээнээс салгалгүйгээр хэмжинэ.

CF106 – Универсал сканнер 

Индукцийн, LED болон LCD тоолуураас импулс бүртгэх (тоолох) универсал сканнер

CC11 – Нэг фазын хувьсах гүйдлийн үүсгүүр

CC11 нь50/60 Гц давтамжай, тэжээгдэж буй хүчдэлтэй харьцуулахад фаз шилжилт нь 0° эсвэл 180° бүхий хувьсах гүйдлийн 0.2% нарийвчлалтай үүсгүүр юм. CC11 нь 85...264 В тэжээлийн хүчдэлийн хүрээнд 5 A хүртэл гүйдэл гаргадаг.

EL10 – Хуурмаг ачаа 

EL10 нь нэг фазын хувьсах гүйдлийн үүсгүүр бөгөөд туршиж буй тоолуурыг салгах шаардлагагүйгээр тоолуурын гүйдлийн ороомгоор 5А хүртэлх гүйдэл өгөхөд хэрэглэдэг.

ER10H.3 – Хурдан холбогчтой тоолуур тогтоогч 

100 А хүртэлх цахилгааны тоолуурыг хялбархан өлгөх, холбох өлгүүр. Тоолуур шалгах ажлын үр дүнг нэмэгдүүлнэ

ER30H.3 – Гурваг байрлалт хурдан холбогчтой тоолуур тогтоогч 

100 А хүртэлх цахилгааны тоолуурыг хялбархан өлгөх, холбох гурван байрлалт өлгүүр. Тоолуур шалгах ажлын үр дүнг нэмэгдүүлнэ

CT100AC – Хавчаар 120 A 

120 А хүртэлх гүйдэл хэмжих хавчаар

CT10AC – Хавчаар 12 A 

12 А хүртэлх гүйдэл хэмжих хавчаар

CT1000AC – Хавчаар 1200 A 

1200 А хүртэлх гүйдэл хэмжих хавчаар

FCT3000AC.B – Уян хавчаар 3000 A 

30/300/3000 A хязгаартай 3000 А уян хавчаар

ALW2000AC.1 – Анхдагч гүйдлийн сенсор 

2000 A (40кВ-д) анхдагч гүйдлийн сенсор

VLW40kVC.1 – Анхдагч хүчдэлийн сенсор 

40 кВ анхдагч хүчдэлийн сенсор

DR2000D Bluetooth принтер 

Bluetooth холболттой принтер

MPX8 – Тоолуурын алдаа тооцоологч

Найман сувагт тоолуурын алдаа тооцоологч. C300B калибратортой хамт ашиглан 8 хүртэлх тоолуурын алдааг нэгэн зэрэг шалгана.

EA – кабелийн холболтууд

20 А гүйдэлтэй кабелийн холболтын хошуу

© Copyright 2021 ZDN Smart Energy LLC. All Rights Reserved.