Mobirise
FC Хүч хэмжигч

Эргэдэг дэлгэцтэй. Орчны хэцүү нөхцөлд найдвартай ажиллагааг хангах метал их биетэй. Хэмжих хүрээний боломжит үлдэгдлийг харуулна. Real time эсвэл Peak Hold Mode горимтой. Акустик болон оптик дохионы гаралт бүхий дээд, доод хаязгаарын утга оруулах функцтай. Хэрэв ачаалал хэмжих хязгаарын 110% -иас хэтэрвэл төхөөрөмж тодорхой акустик болон харагдах дохио өгнө. Зөөврийн бат бөх савтай. Автоматаар унтрах эсвэл байнга ажиллах горимыг согож болно. Санах ойдоо 1000 хэмжилт хадгална. USB интерфэйстэй.
Хэмжээ: 140×71×360 мм
Жин: 400 г

Загвар:

Хэмжих хязгаар:

Нарийвчлал:

FC 10 | 50 | 100 | 500 | 1000

10 | 50 | 100 | 500 | 1000 H

0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 1 H

Mobirise
FC 1K-BТ Хүч хэмжигч

Бетоны бат бөхийг хаталтын явцад шалгахад ашиглана. Бетонд нэвтрэн ороход шаардагдах хүчийг өндөр нарийвчлалтай тодорхойлно. Энэ нь хатаах үе шатанд бетоны шахалтын бат бэхийн талаар найдвартай дүгнэлт гаргах боломжийг олгоно.
Орчны хэцүү нөхцөлд найдвартай ажиллагааг хангах метал их биетэй. Хэмжих хүрээний боломжит үлдэгдлийг харуулна. Акустик болон оптик дохионы гаралт бүхий дээд, доод хаязгаарын утга оруулах функцтай. Хэрэв ачаалал хэмжих хязгаарын 110% -иас хэтэрвэл төхөөрөмж тодорхой акустик болон харагдах дохио өгнө. Зөөврийн бат бөх савтай. Автоматаар унтрах эсвэл байнга ажиллах горимыг согож болно. Санах ойдоо 500 хэмжилт хадгална. USB интерфэйстэй.
Хэмжээ: 140×71×360 мм
Жин: 400 г

Загвар:

Хэмжих хязгаар:

Нарийвчлал:

FC1K-BT

1000 H

1 H

Mobirise
FH-S Хүч хэмжигч

Эргэдэг дэлгэцтэй. 5 төрлийн солидог хошуутай. Нэгж сонгож болно: H, кг, паунд. Real time эсвэл Peak Hold Mode горимтой.
Дээд, доод хаязгаарын утга оруулах функцтай. Зөөврийн бат бөх савтай. Автоматаар унтрах горимтой. Санах ойдоо 10 хэмжилт хадгална. Rs-232 интерфэйстэй.
Хэмжээ: 66×36×230 мм
Жин: 640 г

Загвар:

Хэмжих хязгаар:

Нарийвчлал:

FH 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500

2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 H

0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,1 | 0,1 H

Mobirise
FH-M Хүч хэмжигч

Эргэдэг дэлгэцтэй. Хэмжлийн элемент нь тусдаа. Кабелийн урт 3 м. Нэгж сонгож болно: H, кг, паунд. Real time эсвэл Peak Hold Mode горимтой.
Дээд, доод хаязгаарын утга оруулах функцтай. Зөөврийн бат бөх савтай. Автоматаар унтрах горимтой. Санах ойдоо 10 хэмжилт хадгална. Rs-232 интерфэйстэй.
Хэмжээ: 66×36×230 мм
Жин: 640 г

Загвар:

Хэмжих хязгаар:

Нарийвчлал:

FH 1K | 5K | 10K | 20K | 50K | 100K

1000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 | 100000 H

0,5 | 1 | 5 | 10 | 10 | 50 H

Mobirise
FL-M Хүч хэмжигч

Эргэдэг дэлгэцтэй. Хэмжлийн элемент нь тусдаа. Нэгж сонгож болно: H, кН, кг, паунд, унц. Real time эсвэл Peak Hold Mode горимтой. Орчны хэцүү нөхцөлд найдвартай ажиллагааг хангах метал их биетэй. Хэмжих хүрээний боломжит үлдэгдлийг харуулна.
Дээд, доод хаязгаарын утга оруулах функцтай. Зөөврийн бат бөх савтай. Автоматаар унтрах горимтой. Санах ойдоо 500 хэмжилт хадгална. 
Хэмжээ: 175×75×30 мм
Жин: 1,5 кг

Загвар:

Хэмжих хязгаар:

Нарийвчлал:

FL 2K | 5K | 10K | 20K

2500 | 5000 | 10000 | 20000 H

1 | 2 | 5 | 10 H

© Copyright 2021 ZDN Smart Energy LLC. All Rights Reserved.