Mobirise
SP 200K Гэрэл хэмжигч 

Гэрлийг нарийвчлалтайгаар хэмжихэд зориулагдсан компакт фотометр, LED гэрэл мөн хэмжинэ

Загвар: SAUTER SP200K
Хэмжих хязгаар: 200|2000|20000|200000 лк
Нарийвчлал: 0,1|1|10|100 лк
Хэмжээ: 185х68х38 мм
Жин: 130 г

Mobirise
SU 130 Дуу чимээ хэмжигч 

Ажлын байр, орчны дуу чимээний эрчмийг мэргэжлийн түвшинд хэмжинэ

Загвар: SAUTER SU130
Хэмжих хязгаар: 30 - 130 дБ
Нарийвчлал: 0,1 дБ
Хэмжээ: 236х63х26 мм
Жин: 170 г

© Copyright 2021 ZDN Smart Energy LLC. All Rights Reserved.