Mobirise
ORA-E Аналог рефрактометр

Универсал хүрээнд хэрэглэнэ, голчлон хэмжих хязгаар ихээр шаардсан хэрэглээнд тохиромжтой. Практик, бат бөх загвартай тул хэрэглэхэд хялбар, өдөр бүр ашиглахад зориулагдсан.
Хэд хэдэн сонгох боломжтой хуваарь ашигласнаар утгыг гар аргаар хөрвүүлэхээс зайлсхийж, хэрэглэгчийн алдааг арилгадаг. Эдгээр хуваариудыг тусгайлан боловсруулж, нарийн тооцоолж, шалгасан. Өөр нэг гол онцлог нь маш нимгэн, тод зураастай. Оптик систем ба призмийн бүрхэвчийг тусгай материалаар хийсэн тул бага хүлцэлтэйгээр хэмжинэ. Янз бүрийн харааны хүчин чадалд хялбар, жигд тохируулах боломжтой шагайвартай. Хадгалах хайрцаг, шалгалт тохируулгын уусмал, пипетк, отвертка, цэвэрлэгээний арчуур дагалдана.
Хэмжээ: 205×75×55 мм
Жин: 135 - 600 г

Загвар:

Хэмжих хязгаар:

Нарийвчлал:

ORA 80BE | 90BE (Brix)
ORA 1RE | 4RR (Refractive index)

0-80 % | 0-90 %
1,333-1,517 | 1,440-1,520 nD

0,5% | 0,5%
0,005 | 0,001 nD

Mobirise
ORA-G Аналог рефрактометр

Эрдэнийн чулуу, үнэт эдлэл шалгахад тохиромжтой. Практик, бат бөх загвартай тул хэрэглэхэд хялбар, өдөр бүр ашиглахад зориулагдсан. Хуваариудыг тусгайлан боловсруулж, нарийн тооцоолж, шалгасан. Өөр нэг гол онцлог нь маш нимгэн, тод зураастай. Оптик систем ба призмийн бүрхэвчийг тусгай материалаар хийсэн тул бага хүлцэлтэйгээр хэмжинэ. Янз бүрийн харааны хүчин чадалд хялбар, жигд тохируулах боломжтой шагайвартай. Хадгалах хайрцаг, шалгалт тохируулгын уусмал, пипетк, отвертка, цэвэрлэгээний арчуур дагалдана.
Хэмжээ: 205×75×55 мм
Жин: 235 г

Загвар:

Хэмжих хязгаар:

Нарийвчлал:

ORA 1GG (Refractive index)

1,30-1,81 nD

0,01 nD

Mobirise
ORF-R Дижитал рефрактометр

Өндөр нарийвчлалтай, арчилгаа шаардлагагүй, дижитал рефрактометр. Универсал хүрээнд хэрэглэнэ, голчлон хэмжих хязгаар ихээр шаардсан хэрэглээнд тохиромжтой.  Бат бөх, хэрэглэхэд хялбар тул өдөр бүр ашиглахад зориулагдсан.
Температурын заалт бүхий том, уншихад хялбар TFT өнгөт дэлгэц нь хэрэглэгчийг найдвартай хэмжилт хийхэд тусална. Төхөөрөмжийн оновчтой програм хангамж нь хэмжилтийг янз бүрийн хэмжлийн хуваарьт хийх боломж олгоно. Автомат температурын залруулгатай тул хэмжилтийг гараар хөрвүүлэх шаардлагагүй, хялбар бөгөөд хурдан ажиллах боломжтой.
Хадгалах хайрцаг, шалгалт тохируулгын уусмал, 2хААА батарей, савхин уут, пипетк, отвертка, цэвэрлэгээний арчуур дагалдана.
Хэмжээ: 145×67×40 мм
Жин: 558 г

Загвар:

Хэмжих хязгаар:

Нарийвчлал:

ORF 1RS (Refractive index)

1,3330-1,5400 nD

0,0005 nD

Mobirise
ORF-Е Дижитал рефрактометр

Өндөр нарийвчлалтай, арчилгаа шаардлагагүй, дижитал рефрактометр. Универсал хүрээнд хэрэглэнэ.  Бат бөх, хэрэглэхэд хялбар тул өдөр бүр ашиглахад зориулагдсан.
Температурын заалт бүхий том, уншихад хялбар TFT өнгөт дэлгэц нь хэрэглэгчийг найдвартай хэмжилт хийхэд тусална.  Автомат температурын залруулгатай тул хэмжилтийг гараар хөрвүүлэх шаардлагагүй, хялбар бөгөөд хурдан ажиллах боломжтой.
Хадгалах хайрцаг, шалгалт тохируулгын уусмал, 2хААА батарей, савхин уут, пипетк, отвертка, цэвэрлэгээний арчуур дагалдана.
Хэмжээ: 145×67×40 мм
Жин: 200 г

Загвар:

Хэмжих хязгаар:

Нарийвчлал:

ORF 45BE (Brix)
ORF 45RE (Refractive index)

0-45 %
1,3330-1,4098 nD

0,2%
0,0003 nD

Mobirise
ORM-B/ORM-R Дижитал рефрактометр

Өндөр нарийвчлалтай, арчилгаа шаардлагагүй, дижитал рефрактометр. Универсал хүрээнд хэрэглэнэ, голчлон хэмжих хязгаар ихээр шаардсан хэрэглээнд тохиромжтой.  Бат бөх, хэрэглэхэд хялбар тул өдөр бүр ашиглахад зориулагдсан.
Температурын заалт бүхий том, уншихад хялбар дэлгэц нь хэрэглэгчийг найдвартай хэмжилт хийхэд тусална.  Автомат температурын залруулгатай тул хэмжилтийг гараар хөрвүүлэх шаардлагагүй, хялбар бөгөөд хурдан ажиллах боломжтой. IP65 ус, тоосны хамгаалалттай. 
Хадгалах хайрцаг, шалгалт тохируулгын уусмал, 1хААА батарей, савхин уут, пипетк, отвертка, цэвэрлэгээний арчуур дагалдана.
Хэмжээ: мм
Жин: г

Загвар:

Хэмжих хязгаар:

Нарийвчлал:

ORM 50BE (Brix)
ORM 1RS (Refractive index)

© Copyright 2021 ZDN Smart Energy LLC. All Rights Reserved.