Mobirise
LB Зайн хэмжилтийн багаж

Өндөр нарийвчлалтай дижитал гүйдэг калипер. Машин төхөөрөмж, конвейер, туршилтын тавиур зэрэгт угсрахад хялбар. Хэмжлийн нэгж сонгож болно: мм эсвэл инч. RS-232 интерфэйстэй.
Хэмжээ: 77×43×34 мм

Загвар:

Хэмжих хязгаар:

Нарийвчлал:

LB 200-2 | 300-2 | 500-2

200 | 300 | 500 мм

0,01 | 0,01 | 0,01 мм

Mobirise
LD Уртын хэмжлийн шугаман потенциометр

Энэ шугаман байрлал мэдрэгч нь зайг нарийн бүртгэх зорилгоор тусгайлан бүтээгдсэн. Ашиглалтын хугацаа урт: дунджаар 100×10⁶ цикл. Хэмжих хязгаарынхаа хүрээнд 65,000 цэг бүхий өндөр нарийвчлалтай.  Өгөгдөл цуглуулах хурд өндөртэй. USB интерфэйстэй. Хэмжилтийн чиглэл: хэвтээ/босоо
Хэмжээ: 449×68×38 мм
Жин: 0,7 кг 

Загвар:

Хэмжих хязгаар:

Нарийвчлал:

LD 300

300 мм

0,01 мм

© Copyright 2021 ZDN Smart Energy LLC. All Rights Reserved.