Mobirise
TB Бүрэлтийн зузаан хэмжигч

Хөнгөн, ашиглахад хялбар, өндөр нарийвчлалтай. Хүрэхэд хэцүү хэмжилт хийх салангид мэдрэгчтэй. Нэгж сонгож болно: мм, мкм, инч. Шалгалт тохируулга хийх ялтас дагалдана. Гэрэлтдэг LCD дэлгэцтэй. Зөөврийн бат бөх савтай. Автоматаар унтрах горимтой. 
Хэмжээ: 69×32×161 мм
Жин: 0,26 кг

Загвар:

Хэмжих хязгаар:

Нарийвчлал:

TB 1000-0.1F | 2000-0.1F | 1000-0.1N | 2000-0.1FN

1000 | 2000 | 1000 | 1000 мкм

1 | 1 | 1 | 1 мкм

Mobirise
TC Бүрэлтийн зузаан хэмжигч

Хөнгөн, ашиглахад хялбар эргономик дизайнтай, өндөр нарийвчлалтай. RS-232 интерфэйстэй. Нэгж сонгож болно: мкм, инч. Шалгалт тохируулга хийх ялтас дагалдана. Гэрэлтдэг LCD дэлгэцтэй. Зөөврийн бат бөх савтай.  
Хэмжээ: 65×28×131 мм
Жин: 81 г

Загвар:

Хэмжих хязгаар:

Нарийвчлал:

TC 1250-0.1F | 1250-0.1N | 1250-0.1FN

1250 | 1250 | 1250 мкм

1 | 1 | 1 мкм

Mobirise
TE Бүрэлтийн зузаан хэмжигч

Хөнгөн, ашиглахад хялбар эргономик дизайнтай, өндөр нарийвчлалтай. Хүрэхэд хэцүү хэмжилт хийх салангид мэдрэгчтэй. RS-232 интерфэйстэй. Нэгж сонгож болно: мкм, инч. Шалгалт тохируулга хийх ялтас дагалдана. Гэрэлтдэг LCD дэлгэцтэй. Зөөврийн бат бөх савтай. Автоматаар унтрах горимтой.
Хэмжээ: 65×28×131 мм
Жин: 81 г

Загвар:

Хэмжих хязгаар:

Нарийвчлал:

TE 1250-0.1F | 1250-0.1N | 1250-0.1FN

1250 | 1250 | 1250 мкм

1 | 1 | 1 мкм

Mobirise
TG Бүрэлтийн зузаан хэмжигч

Будган болон лакан бүрэлт гэх мэтийн зузаан хэмжихэд тохиромжтой. Нэг цэгийн хэмжилт болон үргэлжилсэн цэгийн хэмжилт хийх Scan горимтой. Хэмжилтийн үр дүнгийн хэмжсэн утга, дундаж утга, максимум болон минимум утгыг харуулна. Санах ойдоо 99 хэмжилт хадгална. RS-232 интерфэйстэй. Нэгж сонгож болно: мкм, инч. Хүрэхэд хэцүү хэмжилт хийх салангид мэдрэгчтэй. Шалгалт тохируулга хийх ялтас дагалдана. Гэрэлтдэг LCD дэлгэцтэй, бүх мэдээллийг дэлгэцээр нэгэн зэрэг харуулна. Зөөврийн бат бөх савтай.  
Хэмжээ: 65×28×131 мм
Жин: 81 г

Загвар:

Хэмжих хязгаар:

Нарийвчлал:

TG 1250-0.1FN

1250 мкм

1 мкм

© Copyright 2021 ZDN Smart Energy LLC. All Rights Reserved.