Mobirise

AM160

Нэг фазын олон тарифт ухаалаг тоолуур

Загвар: АМ160
Хүчдэлийн түвшин: 230 В
Гүйдлийн түвшин: 5 (60) А
Давтамж: 50 Гц
Тоолуурын тогтмол: 10 000 имп/ 1кВт*цаг
Нарийвчлал: идэвхитэй эрчим хүч 1 анги 
                        идэвхигүй эрчим хүч 2 анги
Бүртгэгчийн хязгаар: 88888888
Мэдээлэл хадгалах чадвар: хамгийн багадаа 4 жил
Хэвийн ажиллах температур: -40 °С- +70 °С
Cуурилуулах байдал: босоо
Хэмжээ: (125x204x74) мм
Жин: 0.8 кг

Давуу талууд:
- LCD дэлгэцтэй, цагийн RTC системтэй
- DLMS протоколтой, өөртөө GPRS эсвэл PLC модемтой (PLC PRIME),
- Идэвхитэй, идэвхигүй эрчим хүчийг бүртгэнэ,
- 8 хүртэл тарифыг алсаас өөрчлөх боломжтой,
- Ачааллын профилтэй
- Гадны соронзон орны нөлөөллөөс хамгаалагдсан,
- Хязгаарлагчтай, урьдчилан сонгосон гүйдэл, хүчдэл, чадал, энерги гэх мэт утгууд тогтоосон хязгаараас давсан тохиолдолд тоолуур дохио мэдээлэл өгөх эсвэл зогсох, унтрах боломжтой,
- Таслагч залгагчтай, тоолуурыг алсаас таслах/залгах, мөн хянах системтэй,
- Оптик оролттой,
- Хууль бус үйлдлээс сайтар хамгаалагдсан, тоолуурын таг, гадна гэрийг нээх, гадны соронзон орны нөлөөлөл үзүүлэх, тариф ба цаг өөрчлөх, мөрдөж байгаа тарифаас давсан үнэ ашиглах зэрэг үйлдэлд тоолуур өөр дээрээ болон үндсэн системд шууд мэдээлж, мэдээллийг хадгалдаг
- Олон улсын стандарт EN 50470-1, EN 50470-3, IEC 62053-23, IEC 62052-11, IEC 62056-21, Монгол Улсын MNS 5660-2006 стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан,
- Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн Загварын туршилтын гэрчилгээтэй.
-УБЦТС ТӨХК-ний “ЧАДЛЫН ТАРИФ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ УХААЛАГ ТООЛУУРЫН ЦОГЦ HES СИСТЕМ”-д бүрэн зохицсон
- Бүгд Найрамдах Чех Улсад үйлдвэрлэсэн.

Mobirise

AM165

Нэг фазын олон тарифт ухаалаг тоолуур

Загвар: AM165
Хүчдэлийн түвшин: 230 В
Гүйдлийн түвшин: 5 (80) А
Давтамж: 50 Гц
Тоолуурын тогтмол: 1 000 имп/ 1кВт*цаг
Нарийвчлал: идэвхитэй эрчим хүч 1 анги
                        идэвхигүй эрчим хүч 2 анги
Бүртгэгчийн хязгаар: 88888888
Мэдээлэл хадгалах чадвар: хамгийн багадаа 4 жил
Хэвийн ажиллах температур: -40 °С - +70 °С
Cуурилуулах байдал: босоо
Хэмжээ: (125x204x74) мм
Жин: 0.91 кг

Давуу талууд:
- LCD дэлгэцтэй, цагийн RTC системтэй
- DLMS протоколтой, өөртөө GPRS эсвэл PLC модемтой (PLC PRIME),
- Идэвхитэй, идэвхигүй эрчим хүчийг бүртгэнэ,
- 8 хүртэл тарифыг алсаас өөрчлөх боломжтой,
- Ачааллын профилтэй
- Гадны соронзон орны нөлөөллөөс хамгаалагдсан,
- Хязгаарлагчтай, урьдчилан сонгосон гүйдэл, хүчдэл, чадал, энерги гэх мэт утгууд тогтоосон хязгаараас давсан тохиолдолд тоолуур дохио мэдээлэл өгөх эсвэл зогсох, унтрах боломжтой,
- Таслагч залгагчтай, тоолуурыг алсаас таслах/залгах, мөн хянах системтэй,
- RS485 болон оптик оролттой,
- Хууль бус үйлдлээс сайтар хамгаалагдсан, тоолуурын таг, гадна гэрийг нээх, гадны соронзон орны нөлөөлөл үзүүлэх, тариф ба цаг өөрчлөх, мөрдөж байгаа тарифаас давсан үнэ ашиглах зэрэг үйлдэлд тоолуур өөр дээрээ болон үндсэн системд шууд мэдээлж, мэдээллийг хадгалдаг
- Олон улсын стандарт EN 50470-1, EN 50470-3, IEC 62053-23, IEC 62052-11, IEC 62056-21, Монгол Улсын MNS 5660-2006 стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан,
- Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн Загварын туршилтын гэрчилгээтэй.
-УБЦТС ТӨХК-ний “ЧАДЛЫН ТАРИФ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ УХААЛАГ ТООЛУУРЫН ЦОГЦ HES СИСТЕМ”-д бүрэн зохицсон
- Бүгд Найрамдах Чех Улсад үйлдвэрлэсэн.

Mobirise

AM360

Гурван фазын олон тарифт ухаалаг тоолуур

Загвар: AM360D/I
Хүчдэлийн түвшин: 3х230/400 В
Гүйдлийн түвшин: AM360D 5 (100) А/AM360I 0.25 (5) A
Давтамж: 50 Гц
Тоолуурын тогтмол: 10 000 имп/ 1кВт*цаг
Нарийвчлал: идэвхитэй эрчим хүч 1 анги
                        идэвхигүй эрчим хүч 2 анги
Бүртгэгчийн хязгаар: 88888888
Мэдээлэл хадгалах чадвар: хамгийн багадаа 4 жил
Хэвийн ажиллах температур: -40 °С - +70 °С
Cуурилуулах байдал: босоо
Хэмжээ: (178x284x70) мм
Жин: 1.3 кг

Давуу талууд:
- LCD дэлгэцтэй, цагийн RTC системтэй
- DLMS протоколтой, өөртөө GPRS эсвэл PLC модемтой (PLC PRIME),
- Идэвхитэй, идэвхигүй эрчим хүчийг бүртгэнэ,
- 8 хүртэл тарифыг алсаас өөрчлөх боломжтой,
- Ачааллын профилтэй
- Гадны соронзон орны нөлөөллөөс хамгаалагдсан,
- Хязгаарлагчтай, урьдчилан сонгосон гүйдэл, хүчдэл, чадал, энерги гэх мэт утгууд тогтоосон хязгаараас давсан тохиолдолд тоолуур дохио мэдээлэл өгөх эсвэл зогсох, унтрах боломжтой,
- Таслагч залгагчтай, тоолуурыг алсаас таслах/залгах, мөн хянах системтэй,
- RS485 болон оптик оролттой,
- Хууль бус үйлдлээс сайтар хамгаалагдсан, тоолуурын таг, гадна гэрийг нээх, гадны соронзон орны нөлөөлөл үзүүлэх, тариф ба цаг өөрчлөх, мөрдөж байгаа тарифаас давсан үнэ ашиглах зэрэг үйлдэлд тоолуур өөр дээрээ болон үндсэн системд шууд мэдээлж, мэдээллийг хадгалдаг
- Олон улсын стандарт EN 50470-1, EN 50470-3, IEC 62053-23, IEC 62052-11, IEC 62056-21, Монгол Улсын MNS 5660-2006 стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан,
- Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн Загварын туршилтын гэрчилгээтэй.
-УБЦТС ТӨХК-ний “ЧАДЛЫН ТАРИФ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ УХААЛАГ ТООЛУУРЫН ЦОГЦ HES СИСТЕМ”-д бүрэн зохицсон
- Бүгд Найрамдах Чех Улсад үйлдвэрлэсэн.

Mobirise

AM365

Гурван фазын олон тарифт ухаалаг тоолуур

Загвар: AM365D/I
Хүчдэлийн түвшин: 3х230/400 В
Гүйдлийн түвшин: AM365D 5 (100) А/AM365I 0.25 (5) A
Давтамж: 50 Гц
Тоолуурын тогтмол: 10 000 имп/ 1кВт*цаг
Нарийвчлал: идэвхитэй эрчим хүч 1 анги
                        идэвхигүй эрчим хүч 2 анги
Бүртгэгчийн хязгаар: 88888888
Мэдээлэл хадгалах чадвар: хамгийн багадаа 4 жил
Хэвийн ажиллах температур: -40 °С - +70 °С
Cуурилуулах байдал: босоо
Хэмжээ: (183x280x82) мм
Жин: 1.83 кг

Давуу талууд:
- LCD дэлгэцтэй, цагийн RTC системтэй
- DLMS протоколтой, өөртөө GPRS эсвэл PLC модемтой (PLC PRIME),
- Идэвхитэй, идэвхигүй эрчим хүчийг бүртгэнэ,
- 8 хүртэл тарифыг алсаас өөрчлөх боломжтой,
- Ачааллын профилтэй
- Гадны соронзон орны нөлөөллөөс хамгаалагдсан,
- Хязгаарлагчтай, урьдчилан сонгосон гүйдэл, хүчдэл, чадал, энерги гэх мэт утгууд тогтоосон хязгаараас давсан тохиолдолд тоолуур дохио мэдээлэл өгөх эсвэл зогсох, унтрах боломжтой,
- Таслагч залгагчтай, тоолуурыг алсаас таслах/залгах, мөн хянах системтэй,
- RS485 болон оптик оролттой,
- Хууль бус үйлдлээс сайтар хамгаалагдсан, тоолуурын таг, гадна гэрийг нээх, гадны соронзон орны нөлөөлөл үзүүлэх, тариф ба цаг өөрчлөх, мөрдөж байгаа тарифаас давсан үнэ ашиглах зэрэг үйлдэлд тоолуур өөр дээрээ болон үндсэн системд шууд мэдээлж, мэдээллийг хадгалдаг
- Олон улсын стандарт EN 50470-1, EN 50470-3, IEC 62053-23, IEC 62052-11, IEC 62056-21, Монгол Улсын MNS 5660-2006 стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан,
- Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн Загварын туршилтын гэрчилгээтэй.
-УБЦТС ТӨХК-ний “ЧАДЛЫН ТАРИФ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ УХААЛАГ ТООЛУУРЫН ЦОГЦ HES СИСТЕМ”-д бүрэн зохицсон
- Бүгд Найрамдах Чех Улсад үйлдвэрлэсэн.

Mobirise

LZQJ-XC-ZPA

Гурван фазын олон тарифт 100 В өндрийн тоолуур

Загвар: LZQJ-XC-ZPA
Хүчдэлийн түвшин: 3x100 В
Гүйдлийн түвшин: 1 (6) А
Давтамж: 50 Гц
Тоолуурын тогтмол: 20 000 имп/ 1кВт*цаг
Нарийвчлал: идэвхитэй эрчим хүч 1 анги
                        идэвхигүй эрчим хүч 2 анги
Бүртгэгчийн хязгаар: 88888888
Мэдээлэл хадгалах чадвар: хамгийн багадаа 10 жил
Хэвийн ажиллах температур: -40 °С - +70 °С
Cуурилуулах байдал: босоо
Хэмжээ: (180x285x80) мм
Жин: 1.2 кг

Давуу талууд:
- LCD дэлгэцтэй, цагийн RTC системтэй
- DLMS протоколтой, өөртөө VARIOMOD-XC модемтой,
- 4 квадрант, универсал тоолуур,
- Сүлжээ муутай газарт ашиглахнэмэлт гадна антеннатай,
- Ачааллын профилтэй,
- RS485 болон оптик оролттой,
- 32 хүртэл тариф тохируулах боломжтой
- Олон улсын стандарт EN 50470-1, EN 50470-3, IEC 62053-23, IEC 62052-11, IEC 62056-21, Монгол Улсын MNS 5660-2006 стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан,
- Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн Загварын туршилтын гэрчилгээтэй.
-УБЦТС ТӨХК-ний “ЧАДЛЫН ТАРИФ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ УХААЛАГ ТООЛУУРЫН ЦОГЦ HES СИСТЕМ”-д бүрэн зохицсон
- Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсад үйлдвэрлэсэн.

© Copyright 2021 ZDN Smart Energy LLC. All Rights Reserved.