CP-P4 Ачааллын элемент

Аноджуулсан хөнгөн цагаан
IP65 ус, тоосны хамгаалалт
Тавцангийн хамгийн их хэмжээ: 200×200 мм
4 утастай холболттой
Даац: 0,3 кг | 0,6 кг

CP-P1 Ачааллын элемент

Аноджуулсан хөнгөн цагаан
IP65 ус, тоосны хамгаалалт
Тавцангийн хамгийн их хэмжээ: 250×350 мм
4 утастай холболттой
Даац: 3 - 50 кг

CP-P3 Ачааллын элемент

Аноджуулсан хөнгөн цагаан
IP65 ус, тоосны хамгаалалт
Тавцангийн хамгийн их хэмжээ: 350×400 мм
4 утастай холболттой
Даац: 50 кг | 75 кг

CP-P2 Ачааллын элемент

Аноджуулсан хөнгөн цагаан
IP65 ус, тоосны хамгаалалт
Тавцангийн хамгийн их хэмжээ: 450×450 мм
4 утастай холболттой
Даац: 400 кг | 500 кг

© Copyright 2021 ZDN Smart Energy LLC. All Rights Reserved.